Frågor & svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna vi får om solceller.

Installationstiden varierar beroende på storleken på solcellsanläggningen och takets förutsättningar. Generellt tar det mellan 5 och 6 dagar för en standardinstallation.

Kostnaden för att installera solceller varierar beroende på systemets storlek, kvaliteten på komponenterna och installationskostnaderna. Det är bäst att begära en offert för att få en uppskattning av kostnaderna för ditt specifika projekt.

Solceller kan installeras på de flesta typer av tak, inklusive tegel, betong, plåt och eternit. Det viktigaste är att taket har tillräcklig bärkapacitet och en lämplig lutning för att få optimal solinstrålning.

Ja, i de flesta fall kan du sälja överskottsenergi från din solcellsanläggning till elnätet. Avtalet och ersättningen för överskottsel varierar beroende på ditt elnätsbolag och elhandelsbolag.

Solcellspaneler är designade för att vara långvariga och har oftast en livslängd på 25-30 år. De flesta solcellspaneler har en effektgaranti som säkerställer att de behåller en viss andel av sin ursprungliga effekt efter en viss tid, vanligtvis 80-90% efter 25 år.

Solcellsanläggningar kräver generellt sett lite underhåll. Det är dock bra att kontrollera panelerna regelbundet för smuts och skräp, samt se över ledningar och fästanordningar. Vid behov kan panelerna rengöras med vatten och en mjuk borste.

Solceller producerar mindre el under vintern och molniga dagar, men de fungerar fortfarande. Så länge solens strålar når panelerna, även indirekt, kommer de att generera el. Det är viktigt att hålla panelerna fria från snö och is för att säkerställa optimal prestanda.

Ja, det är oftast möjligt att expandera en solcellsanläggning om du vill öka din elproduktion. Det är viktigt att konsultera en solenergiexpert för att säkerställa att din anläggning är utformad för framtida expansion och att elnätet kan hantera den ökade produktionen.

I Sverige finns det flera ekonomiska stöd för solcellsinvesteringar, som solcellsbidrag och ROT-avdrag. Dessa bidrag och skattereduktioner kan variera över tid och mellan kommuner, så det är viktigt att kolla upp vilka stöd som gäller för din specifika situation.

Att installera solceller kan öka värdet på din fastighet eftersom de kan ge betydande besparingar på elräkningen och bidrar till en mer hållbar och miljövänlig livsstil. Det exakta värdet beror dock på flera faktorer, såsom systemets storlek, ålder och kvalitet, samt den lokala marknadens värdering av solcellsanläggningar.

I de flesta fall är det möjligt att demontera en solcellsanläggning och installera den på en ny fastighet. Det är dock viktigt att konsultera en solenergiexpert för att säkerställa att demontering och återinstallation görs på rätt sätt och att den nya fastigheten är lämplig för solceller.

I de flesta fall krävs inget bygglov för att installera solceller på en privatbostad. Dock kan det finnas vissa lokala bestämmelser och krav som du behöver följa, så det är bäst att kontrollera med din kommun innan installationen påbörjas.

Har du en fråga?

Skicka in din fråga så återkommer vi till dig.

Vi hjälper dig njuta extra mycket av solen.

Vi hjälper dig genom hela processen och ser till att du kan dra nytta av solenergi för decenier.