11.6.2023

Expertens tips: Så väljer du rätt storlek på din anläggning

Att investera i solceller är ett smart och hållbart val för att producera egen el. Men hur vet du vilken anläggningsstorlek som passar bäst för ditt hem och din elanvändning? I det här inlägget guidar vi dig genom att hitta den optimala storleken på din solcellsanläggning samt de regler och stöd som finns för att göra din investering så ekonomisk och miljövänlig som möjligt.

Hitta rätt anläggningsstorlek för bästa ekonomi

När du planerar din solcellsanläggning är det viktigt att hitta rätt storlek för att få bästa ekonomiska utdelning. Det innebär att du bör ta hänsyn till din egen elanvändning, storleken på ditt tak samt eventuella regelverk och stöd som gäller för solceller. Generellt sett är det ofta mer lönsamt att använda så mycket av den producerade solelen som möjligt själv, eftersom du betalar mer för inköpt el än vad du får betalt för den solel du säljer tillbaka till nätet.

Styrmedel och stöd som påverkar din investering

Det finns en rad styrmedel och stöd som påverkar ekonomin i din solcellsanläggning. Dessa gäller oftast upp till vissa gränsvärden och kan påverka hur du planerar din anläggningsstorlek. För att maximera ekonomin och miljövänligheten i din solcellsinvestering är det viktigt att ta hänsyn till dessa gränsvärden när du väljer storlek på din anläggning.

En tumregel för småhusägare är att välja en solcellsanläggning som producerar nästan lika mycket el som du använder under ett år (om det får plats på taket). Det kan vara bra att rådgöra med din kommunala energi- och klimatrådgivare för att få hjälp med att hitta rätt storlek för din anläggning.

Regelverk och gränsvärden för solceller

Det finns en del regelverk och gränsvärden som gäller för solcellsanläggningar, och det är viktigt att känna till dessa när du planerar din investering. De flesta solcellsanläggningar på villor uppfyller kraven, men det är viktigt att vara medveten om att du kan gå miste om vissa stöd om du överskrider dessa gränsvärden. En sammanfattning av regelverken och gränsvärdena hittar du i tabellen längst ner i detta inlägg.

Sammanfattning

Att hitta rätt anläggningsstorlek för din solcellsanläggning är avgörande för att få bästa ekonomiska och miljövänliga utdelning. Genom att ta hänsyn till din egen elanvändning, storleken på ditt tak, samt regelverk och stöd som gäller för solceller, kan du göra en välgrundad investering som gynnar både din ekonomi och miljön. Kom ihåg att rådgöra med din kommunala energi- och klimatrådgivare för att få hjälp med att hitta den optimala storleken för din anläggning.

För att underlätta planeringen och förståelsen kring regelverk och gränsvärden, se tabellen nedan som sammanfattar viktig information för solcellsanläggningar. Tänk på att regelverket kan komma att ändras och det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar som kan påverka din solcellsinvestering.

Term Beskrivning
Investeringsstöd Stödet kan inte längre sökas. Läs mer om investeringsstödet på sidan med här.
Skattereduktion för grön teknik Skattereduktionen kan ges till privatpersoner på kostnaden för arbete och material för installation av nätanslutet solcellssystem, system för lagring av egenproducerad elenergi och/eller laddningspunkt för elfordon. Läs mer här.
Skattereduktion för levererad el Du får minskad skatt om 60 öre per kWh el du matar in på elnätet. Du får skattereduktion för som mest samma antal kWh el som du själv köper under året och högst 18 000 kronor per år. Säkringen får vara högst 100 ampere.
Inmatning på elnätet Du behöver inte betala avgift för att mata in el på elnätet. Solcellsanläggningens effekt är högst 43,5 kW och huvudsäkringen högst 63 ampere. För garanterat avgiftsfri inmatning på nätet: Du får inte mata in mer el på elnätet än du tar ut på ett år om du ska vara garanterad att inmatningen sker kostnadsfritt. Regelverket ses över, lagändringar kan komma sommaren 2022. Kravet om att inte mata in mer el på elnätet än vad som tas ut föreslås tas bort.
Energiskatt Du behöver inte betala någon energiskatt på egenproducerad solel. Detta gäller om solcellsanläggningens effekt är mindre än 500 kW. Om den sammanlagda effekten för flera anläggningar är större än 500 kW blir energiskatten 0,6 öre/kWh.
Momsbefrielse Du slipper momsregistrera dig och betala moms på 25 % för såld el. Du får sälja el och andra varor och tjänster för som mest 80 000 kronor per år (exklusive moms).
Inkomstskatt Du slipper betala inkomstskatt. Dina inkomster från att sälja el tillsammans med övriga inkomster från din fastighet får som mest vara 40 000 kronor per år.
Bygglov Du slipper söka bygglov. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade: - de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial - de ska följa byggnadens form - de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla - de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret - att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Slutligen, om du överväger att ändra storleken på din huvudsäkring för att anpassa den till din solcellsanläggning, bör du kontakta en auktoriserad elinstallatör och ditt elnätsföretag. Observera att detta kan medföra kostnader och eventuellt krav på mätarbyte.

Vi på Vestsol är här för att hjälpa dig med alla dina frågor kring solceller och hur du kan göra den bästa investeringen för ditt hem. Tveka inte att kontakta oss för rådgivning och hjälp med att hitta den optimala solcellslösningen för dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste uppdateringarna om solenergi, branschnyheter och strålande erbjudanden.

LÄS VIDARE
Relaterade nyheter

Vi hjälper dig njuta extra mycket av solen.

Vi hjälper dig genom hela processen och ser till att du kan dra nytta av solenergi för decenier.