28.4.2023

Vad är rätt mängd solceller & elproduktion för dig?

Maximera din solenergi

Att investera i solceller är ett smart sätt att spara pengar på elräkningen och bidra till en grönare framtid. Men innan du bestämmer dig för att installera solceller på ditt tak, kanske du undrar hur mycket solceller du behöver, hur mycket el de producerar och hur deras prestanda påverkas under vintern. I denna bloggartikel besvarar vi dessa frågor för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om solceller.

Hur mycket solceller behöver man?

Antalet solceller du behöver beror på din årliga elkonsumtion och hur mycket av den du vill täcka med egenproducerad solenergi. För att få en uppfattning om hur mycket solceller du behöver kan du följa dessa enkla steg:

  1. Ta reda på din årliga elkonsumtion i kilowattimmar (kWh). Detta hittar du på din elräkning eller hos ditt elbolag.
  2. Bestäm hur stor andel av din elkonsumtion du vill täcka med solenergi. Om du vill täcka 100% av din elkonsumtion med solceller, använd hela ditt årliga behov. Om du vill täcka en mindre andel, multiplicera ditt årliga behov med den andel du vill täcka (t.ex. 0,5 för 50%).
  3. Dela den årliga elproduktionen du vill uppnå med den genomsnittliga årsproduktionen per kW installerad solcellskapacitet i ditt område. Detta ger dig den totala kapaciteten du behöver för din solcellsanläggning i kilowatt (kW).

Hur mycket el producerar solceller?

Elproduktionen för solceller varierar beroende på flera faktorer, inklusive geografisk plats, takets lutning och riktning, och eventuell skuggning från träd eller byggnader. I Sverige kan en solcellsanläggning med en kapacitet på 1 kW generera mellan 800 och 1 200 kWh per år, beroende på dessa faktorer. Det innebär att om du har en solcellsanläggning med en kapacitet på 5 kW kan du förvänta dig att den producerar mellan 4 000 och 6 000 kWh per år.

Hur mycket el producerar solceller på vintern?

Under vintermånaderna är solinstrålningen lägre än under sommaren, vilket innebär att solceller generellt producerar mindre el. I Sverige kan elproduktionen under vintermånaderna vara så låg som 10-20% av den totala årsproduktionen. Det är dock viktigt att komma ihåg att solceller fortfarande kan producera el även när det är molnigt eller snö på marken, så länge solens strålar når panelerna.

För att få en mer exakt uppskattning av hur mycket el dina solceller kommer att producera under vintern är det bra att konsultera en lokal solenergiexpert eller använda en solenergikalkylator som tar hänsyn till ditt specifika geografiska läge och klimat.

Ta reda på ditt hus förutsättningar

För att få en uppfattning om hur effektiv en solcellsanläggning skulle vara för ditt hem, är det viktigt att undersöka några faktorer som påverkar dess prestanda:

  • Skuggning: Solcellsanläggningar som ligger i skugga producerar mindre el. Små skuggor kan eventuellt hanteras genom rätt utformning av anläggningen, men det bästa är att sikta på ett skuggfritt läge.
  • Instrålning: Om en lokal solkarta finns tillgänglig där du bor, kan den användas för att se hur mycket solstrålning som träffar ditt tak.
  • Takriktning: Solceller som placeras på tak riktade mot syd, sydöst eller sydväst ger högst årlig produktion. Solceller i östlig eller västlig riktning kan ge mer produktion på morgonen och kvällen, när elanvändningen i huset vanligtvis är störst.
  • Taklutning: Oftast är det bäst att låta solcellerna ha samma lutning som ditt tak. Installationen blir då enkel och kostnadseffektiv. Om du har ett platt tak lutas solcellerna upp lite med hjälp av en ställning.
  • Elnät: Elnätet behöver vara tillräckligt starkt för att ta emot den el som din solcellsanläggning kommer att mata in på nätet. Ditt elnätsföretag kan berätta hur elnätets status ser ut där du bor.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan du få en bättre uppfattning om hur effektiv en solcellsanläggning kommer att vara för ditt hem och hur mycket el den kan producera. Det är viktigt att undersöka dessa förutsättningar noggrant innan du bestämmer dig för att installera solceller. Vestsol kan hjälpa dig att utvärdera ditt hem och hitta den bästa lösningen för att maximera elproduktionen från dina solceller.

Sammanfattning

Att installera solceller på ditt tak kan hjälpa dig att spara pengar och bidra till en mer hållbar framtid. För att bestämma hur mycket solceller du behöver, överväg din årliga elkonsumtion och hur stor andel av den du vill täcka med solenergi. Kom ihåg att elproduktionen för solceller varierar beroende på faktorer som geografisk plats, takets lutning och riktning, samt eventuell skuggning. Även om solceller producerar mindre el under vintermånaderna kan de fortfarande generera el när solens strålar når panelerna.

För att få en mer exakt uppskattning av hur mycket el dina solceller kommer att producera och hur mycket du kan spara på din elräkning är det klokt att konsultera en lokal solenergiexpert eller använda en solenergikalkylator. Hos Vestsol erbjuder vi expertis och skräddarsydda lösningar för att hjälpa dig att få ut det mesta av din solenergiinvestering. Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra solcellspaket och hur vi kan hjälpa dig att maximera din solenergiproduktion.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste uppdateringarna om solenergi, branschnyheter och strålande erbjudanden.

LÄS VIDARE
Relaterade nyheter

Vi hjälper dig njuta extra mycket av solen.

Vi hjälper dig genom hela processen och ser till att du kan dra nytta av solenergi för decenier.